Số tiền cần vay:

15

,000,000 VNĐ

Thời hạn vay:

18

tháng

VNĐ
*Ghi chú: Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.